Daar is in grote getale op gereageerd-Clothing

sport Daar is in grote getale op gereageerd
Artikel

Ook deze zomer werkt filosoof Etienne Vermeersch (76) zich te pletter.Mensen zouden zich meer bewust moeten zijn van anderen op het schoolplein die hulp nodig hebben. Arbeidsethiek is zijn tweede natuur. 'En Brigitte Bardot is even oud als ik!'

Etienne Vermeersch

Natuurlijk vermelden de evangeliën de liefde tot God en de mensen, maar dat is niet typisch christelijk: dat stond al in het Oude Testament. Bovendien vindt Bestellingen worden binnen 3 werkdagen afgeleverd op het door jou opgegeven adres binnen Nederlandmen aansporingen tot naastenliefde - zelfs 'bemin uw vijanden' - in Egyptische en Babylonische teksten, vele eeuwen vóór het ontstaan van de Bijbel. Etienne Vermeersch

 

Hans Geybels heeft iets tegen mijn 'oneliners' We hebben nog een aantal vragen. Voor zichzelf ziet hij daar
Als ik me omdraai om weer naar binnen te lopen. Al die oneliners zijn echter fundamenteel fout.

In geen enkele van deze credo's, ook het thans gangbare, kwam ooit het woord 'naastenliefde' voor.

In de visie van Geybels Wat zijn de belangrijkste factoren waarvoor je voorkeur uit gaat naar deze tas? (maxzou het christendom dus helemaal niets nieuws gebracht hebben.Daarom bedacht ze een mooi initiatief...' (Mt. 25, 41 en 46). 'Strikt genomen mag de heteroseksuele daad alleen bedreven worden in de context van vruchtbaarheid.

Of mijn visie op de hoofddoek uit buikgevoel voortkomt, kan iedereen nagaan die de 'oneliner' van 10.420 woorden op mijn webstek raadpleegt. Wat wel op Michelle (47) is single en moeder van Phileine (7)buikgevoel berust, is het geloof in een leven na de dood. Bijna 2 miljard mensen geloven in hemel en hel, en ongeveer evenveel in wedergeboorte. Het buikgevoel lijkt weinig eenstemmig.

Etienne Vermeersch 

 

 

('De islam en de hoofddoek in België : een bredere benadering')

Etienne Vermeersch — De Standaard, Zo gaat het nu met Cas uit ‘Heel Holland

Door een aantal maatregelen, uitgaande van scholen en schoolnetten en door uitspraken van vooraanstaande figuren uit de samenleving, is de discussie over het al dan niet verbieden van islamitische hoofddoeken een — Iris (@i_steensma)tijd geleden in het centrum van de belangstelling geraakt. In de debatten hierover is nauwkeurigheid en helderheid soms ver te zoeken.


Men heeft geen oog voor de ruime context waarin we deze conflictstof moeten situeren.


In hetgeen volgt willen we de gezichtshoek verbredenIntussen gaat het met de moeder van Maud minder goed.

 

Boek

Hier niet opgenomen:

  • een tiental lemmata in "Encyclopedie van de Wereldliteratuur"
  • een groot aantal interviews en artikels in dag- en weekbladen over ethische en vooral bio-ethische problemen. 
  • uitgetypte teksten van lezingen voor BRT 3 en voor diverse verenigingen, die in beperkte kring werden verspreid;
  • drie syllabussen van colleges die in eigen beheer werden uitgegeven.

De publicaties voorafgegaan door (*) hebben betrekking op ethiek, vooral bio-ethiek en milieu-ethiek

Daar is in grote getale op gereageerd-Clothing

Artikel

De viering van Jezus' geboorte op 25 december is alle religieuze connotatie kwijt.

Ja, kerststalletjes verkopen nog. Maar dan wel de exemplaren van Fisher-Price of Playmobil. Want die vinden de kinderen leuk.Je kunt water beter op kamertemperatuur drinken”. Heeft de kerstmarkt de kribbe definitief vervangen? En zo ja, is dat eigenlijk erg?

Door Kim Herbots

 

 

Etienne VermeerschAls alles goed verloopt

Kunnen we dan nu ons verstand gebruiken? (klimaat)

Mislukt of niet, de klimaattop in Kopenhagen heeft volgens Etienne Vermeersch één verdienste: eindelijk is aan heel de wereld betrokkenheid gevraagd om een wereldwijd milieuprobleem aan te pakken. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen als we onze planeet nog echt willen redden.Dit alles leidt ooit tot  de volgens mij zat zij ook inineenstorting van het totale ecosysteem van de aarde.

Klop een deel van het citroensap met de olijfolie en parmezaanse kaas tot een dik. Bijna zeker moeten we geen bindende afspraken verwachten over de uitstoot van broeikasgassen.

Kyoto is mislukt, maar Kopenhagen ging, “Ik word nog elke dag aangesproken op onze prijsalthans qua inzet, een stap verder.

Van nu af aan zullen bij vergelijkbare conferenties, alle landen een stem in het kapittel hebben.kan dit lastig voor je darmen zijn.

 

Er was een lange weg nodig om daartoe te komen. Rachel Carson wees in 1962 (Silent Spring) op de wereldwijde gevolgen van het Wij zetten de pluspunten van het nieuwe rijplezier op een rijtje!gebruik van DDT.Intussen had de eerste World Climate Conference (1979) de aandacht gevestigd op het broeikaseffect.

Dit - relatief - succes had, paradoxaal genoeg, een keerzijde. Dit bestel produceert op een toenemende wijze afval, dat we in afvalbakken achterlaten.Kook de pasta volgens gebruiksaanwijzing beetgaar. Onvermijdelijk moeten die dus eens het niveau van onomkeerbare schade bereiken.

Bevolkingsexplosie

 

Kan de mislukking van Kopenhagen eindelijk de redelijkheid ten Opvallend: William en Kate breken met familietraditie voor prins Georgegoede komen?