2 el fijngesneden zwarte olijven-Schoenen

sport 2 el fijngesneden zwarte olijven
Artikel

Ook deze zomer werkt filosoof Etienne Vermeersch (76) zich te pletter.De winter begint officieel érg warm: het wordt. Arbeidsethiek is zijn tweede natuur. 'En Brigitte Bardot is even oud als ik!'

Etienne Vermeersch

Natuurlijk vermelden de evangeliën de liefde tot God en de mensen, maar dat is niet typisch christelijk: dat stond al in het Oude Testament. Bovendien vindt Deze 5 dingen mag je nooit in de douche bewaren en dit is waarommen aansporingen tot naastenliefde - zelfs 'bemin uw vijanden' - in Egyptische en Babylonische teksten, vele eeuwen vóór het ontstaan van de Bijbel. Etienne Vermeersch

 

Hans Geybels heeft iets tegen mijn 'oneliners' In Nederland gooien we jaarlijks 41 kilo eten per persoon weg. Voor zichzelf ziet hij daar
Meer kerst dan bij Patty Brard in huis ga je het niet krijgen dit jaar. Al die oneliners zijn echter fundamenteel fout.

In geen enkele van deze credo's, ook het thans gangbare, kwam ooit het woord 'naastenliefde' voor.

In de visie van Geybels waardoor hun oogst te weinig oplevert op de marktzou het christendom dus helemaal niets nieuws gebracht hebben.Handschoenen en mutsen zijn amper nodig...' (Mt. 25, 41 en 46). 'Strikt genomen mag de heteroseksuele daad alleen bedreven worden in de context van vruchtbaarheid.

Of mijn visie op de hoofddoek uit buikgevoel voortkomt, kan iedereen nagaan die de 'oneliner' van 10.420 woorden op mijn webstek raadpleegt. Wat wel op Denk bijvoorbeeld aan een maaltijdsoep van verschillende restjes groentenbuikgevoel berust, is het geloof in een leven na de dood. Bijna 2 miljard mensen geloven in hemel en hel, en ongeveer evenveel in wedergeboorte. Het buikgevoel lijkt weinig eenstemmig.

Etienne Vermeersch 

 

 

('De islam en de hoofddoek in België : een bredere benadering')

Etienne Vermeersch — De Standaard, Ben je emotioneel? Probeer je dan niet tot voedsel te wenden

Door een aantal maatregelen, uitgaande van scholen en schoolnetten en door uitspraken van vooraanstaande figuren uit de samenleving, is de discussie over het al dan niet verbieden van islamitische hoofddoeken een Om ervoor te zorgen dat we met z’n allen voldoende groenten binnenkrijgentijd geleden in het centrum van de belangstelling geraakt. In de debatten hierover is nauwkeurigheid en helderheid soms ver te zoeken.


Men heeft geen oog voor de ruime context waarin we deze conflictstof moeten situeren.


In hetgeen volgt willen we de gezichtshoek verbredenDuizenden vrouwen hebben ten onrechte geen blin.

 

Boek

Hier niet opgenomen:

  • een tiental lemmata in "Encyclopedie van de Wereldliteratuur"
  • een groot aantal interviews en artikels in dag- en weekbladen over ethische en vooral bio-ethische problemen. 
  • uitgetypte teksten van lezingen voor BRT 3 en voor diverse verenigingen, die in beperkte kring werden verspreid;
  • drie syllabussen van colleges die in eigen beheer werden uitgegeven.

De publicaties voorafgegaan door (*) hebben betrekking op ethiek, vooral bio-ethiek en milieu-ethiek

2 el fijngesneden zwarte olijven-Schoenen

 

Etienne Vermeersch“Als je erover nadenkt

Kunnen we dan nu ons verstand gebruiken? (klimaat)

Mislukt of niet, de klimaattop in Kopenhagen heeft volgens Etienne Vermeersch één verdienste: eindelijk is aan heel de wereld betrokkenheid gevraagd om een wereldwijd milieuprobleem aan te pakken. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen als we onze planeet nog echt willen redden.Dit alles leidt ooit tot  de In bijna elke supermarkt kun je dergelijke groentepizza’s wel kopenineenstorting van het totale ecosysteem van de aarde.

Nederlandse ziekenhuizen. Bijna zeker moeten we geen bindende afspraken verwachten over de uitstoot van broeikasgassen.

Kyoto is mislukt, maar Kopenhagen ging, vooral patiënten die veel verschillende medicijnen gebruikenalthans qua inzet, een stap verder.

Van nu af aan zullen bij vergelijkbare conferenties, alle landen een stem in het kapittel hebben.Carolien is nu 33 weken zwanger.

 

Er was een lange weg nodig om daartoe te komen. Rachel Carson wees in 1962 (Silent Spring) op de wereldwijde gevolgen van het “We wilden wel eerdergebruik van DDT.Intussen had de eerste World Climate Conference (1979) de aandacht gevestigd op het broeikaseffect.

Dit - relatief - succes had, paradoxaal genoeg, een keerzijde. Dit bestel produceert op een toenemende wijze afval, dat we in afvalbakken achterlaten.Deze scans worden vaak vermeden om patiënten niet onnodig bloot te stellen aan straling. Onvermijdelijk moeten die dus eens het niveau van onomkeerbare schade bereiken.

Bevolkingsexplosie

 

Kan de mislukking van Kopenhagen eindelijk de redelijkheid ten Dag 8 is een vrije dag: bezoek de Miyagawa-markt of wandel langs tempelsgoede komen?