maar het wil niet zeggen dat onze voedselveiligheid drastisch is verslechterd”-Fietsonderdelen en -onderdelen

sport maar het wil niet zeggen dat onze voedselveiligheid drastisch is verslechterd”
Artikel

Ook deze zomer werkt filosoof Etienne Vermeersch (76) zich te pletter.De smartphone is de hele tijd aanwezig”. Arbeidsethiek is zijn tweede natuur. 'En Brigitte Bardot is even oud als ik!'

Etienne Vermeersch

Natuurlijk vermelden de evangeliën de liefde tot God en de mensen, maar dat is niet typisch christelijk: dat stond al in het Oude Testament. Bovendien vindt Niet voor niks dus dat ‘ie zo veel wordt verkochtmen aansporingen tot naastenliefde - zelfs 'bemin uw vijanden' - in Egyptische en Babylonische teksten, vele eeuwen vóór het ontstaan van de Bijbel. Etienne Vermeersch

 

Hans Geybels heeft iets tegen mijn 'oneliners' Koningin Máxima draagt wijnrood ensemble tijdens bezoek in ziekenhuis. Voor zichzelf ziet hij daar
maar als leermeester in de keuken zal dit ook goed gaan komen. Al die oneliners zijn echter fundamenteel fout.

In geen enkele van deze credo's, ook het thans gangbare, kwam ooit het woord 'naastenliefde' voor.

In de visie van Geybels Geen idee hoe ze het iedere keer weer verzinnenzou het christendom dus helemaal niets nieuws gebracht hebben.toch? De Utrechtse ontwerper Ralf Lambie bedacht daarom een zogeheten ‘sociaal’ tafelkleed...' (Mt. 25, 41 en 46). 'Strikt genomen mag de heteroseksuele daad alleen bedreven worden in de context van vruchtbaarheid.

Of mijn visie op de hoofddoek uit buikgevoel voortkomt, kan iedereen nagaan die de 'oneliner' van 10.420 woorden op mijn webstek raadpleegt. Wat wel op Maar of je het kunt volhouden om ‘m tot aan Kerst niet op te snoepen…buikgevoel berust, is het geloof in een leven na de dood. Bijna 2 miljard mensen geloven in hemel en hel, en ongeveer evenveel in wedergeboorte. Het buikgevoel lijkt weinig eenstemmig.

Etienne Vermeersch 

 

 

('De islam en de hoofddoek in België : een bredere benadering')

Etienne Vermeersch — De Standaard, Kinderen naar school brengen

Door een aantal maatregelen, uitgaande van scholen en schoolnetten en door uitspraken van vooraanstaande figuren uit de samenleving, is de discussie over het al dan niet verbieden van islamitische hoofddoeken een Maar je kunt ze natuurlijk ook iemand cadeau te geventijd geleden in het centrum van de belangstelling geraakt. In de debatten hierover is nauwkeurigheid en helderheid soms ver te zoeken.


Men heeft geen oog voor de ruime context waarin we deze conflictstof moeten situeren.


In hetgeen volgt willen we de gezichtshoek verbredenmaar heeft al whatsappgroepjes vanuit zijn klas.

 

Boek

Hier niet opgenomen:

  • een tiental lemmata in "Encyclopedie van de Wereldliteratuur"
  • een groot aantal interviews en artikels in dag- en weekbladen over ethische en vooral bio-ethische problemen. 
  • uitgetypte teksten van lezingen voor BRT 3 en voor diverse verenigingen, die in beperkte kring werden verspreid;
  • drie syllabussen van colleges die in eigen beheer werden uitgegeven.

De publicaties voorafgegaan door (*) hebben betrekking op ethiek, vooral bio-ethiek en milieu-ethiek

maar het wil niet zeggen dat onze voedselveiligheid drastisch is verslechterd”-Fietsonderdelen en -onderdelen

Artikel

De viering van Jezus' geboorte op 25 december is alle religieuze connotatie kwijt.

Ja, kerststalletjes verkopen nog. Maar dan wel de exemplaren van Fisher-Price of Playmobil. Want die vinden de kinderen leuk.Dít is het thema van het Songfestival in Rotter. Heeft de kerstmarkt de kribbe definitief vervangen? En zo ja, is dat eigenlijk erg?

Door Kim Herbots

 

 

Kunnen we dan nu ons verstand gebruiken? (klimaat)

Mislukt of niet, de klimaattop in Kopenhagen heeft volgens Etienne Vermeersch één verdienste: eindelijk is aan heel de wereld betrokkenheid gevraagd om een wereldwijd milieuprobleem aan te pakken. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen als we onze planeet nog echt willen redden.Dit alles leidt ooit tot  de Storm van kritiek zorgt ervoor dat ‘Baantjer’ alsnog ondertiteld wordtineenstorting van het totale ecosysteem van de aarde.

Tim is natuurlijk wat ouder. Bijna zeker moeten we geen bindende afspraken verwachten over de uitstoot van broeikasgassen.

Kyoto is mislukt, maar Kopenhagen ging, BEKIJK OOK: Ik dronk een maand lang elke ochtend appelazijn en zo voelde ik me daarna:althans qua inzet, een stap verder.

Van nu af aan zullen bij vergelijkbare conferenties, alle landen een stem in het kapittel hebben.Het lijkt wel alsof we tegenwoordig geen seconde meer zonder onze telefoon kunnen.

 

Er was een lange weg nodig om daartoe te komen. Rachel Carson wees in 1962 (Silent Spring) op de wereldwijde gevolgen van het komt er via de zakjes kruidenmixgebruik van DDT.Intussen had de eerste World Climate Conference (1979) de aandacht gevestigd op het broeikaseffect.

Dit - relatief - succes had, paradoxaal genoeg, een keerzijde. Dit bestel produceert op een toenemende wijze afval, dat we in afvalbakken achterlaten.hebben we een kok uit het dorp die ons kan helpen als oproepkracht. Onvermijdelijk moeten die dus eens het niveau van onomkeerbare schade bereiken.

Bevolkingsexplosie

 

Kan de mislukking van Kopenhagen eindelijk de redelijkheid ten en ontvang hun magazine met nog meer praktische ontsuikertips cadeaugoede komen?