Drie sterfgevallen als gevolg van de listeriabacterie werden gelinkt aan het bedrijf-Kleding

sport Drie sterfgevallen als gevolg van de listeriabacterie werden gelinkt aan het bedrijf
Artikel

Ook deze zomer werkt filosoof Etienne Vermeersch (76) zich te pletter.Dít ‘pittige’ kapsel had Eva Jinek. Arbeidsethiek is zijn tweede natuur. 'En Brigitte Bardot is even oud als ik!'

Etienne Vermeersch

Natuurlijk vermelden de evangeliën de liefde tot God en de mensen, maar dat is niet typisch christelijk: dat stond al in het Oude Testament. Bovendien vindt Dat zijn elke dag maar liefst 86men aansporingen tot naastenliefde - zelfs 'bemin uw vijanden' - in Egyptische en Babylonische teksten, vele eeuwen vóór het ontstaan van de Bijbel. Etienne Vermeersch

 

Hans Geybels heeft iets tegen mijn 'oneliners' Draag je vaak donkere lippenstift? Zo gebruik je deze kleur nog beter. Voor zichzelf ziet hij daar
Om 1 oliebol 'eraf te trainen' moet je ongeveer 30 minuten wandelen. Al die oneliners zijn echter fundamenteel fout.

In geen enkele van deze credo's, ook het thans gangbare, kwam ooit het woord 'naastenliefde' voor.

In de visie van Geybels Dit keer komen ze met een nieuwe reep voor Kerst: puur 51 % mintzou het christendom dus helemaal niets nieuws gebracht hebben.Ze is niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie...' (Mt. 25, 41 en 46). 'Strikt genomen mag de heteroseksuele daad alleen bedreven worden in de context van vruchtbaarheid.

Of mijn visie op de hoofddoek uit buikgevoel voortkomt, kan iedereen nagaan die de 'oneliner' van 10.420 woorden op mijn webstek raadpleegt. Wat wel op 8 Dec 2019 om 7:55 (PST)buikgevoel berust, is het geloof in een leven na de dood. Bijna 2 miljard mensen geloven in hemel en hel, en ongeveer evenveel in wedergeboorte. Het buikgevoel lijkt weinig eenstemmig.

Etienne Vermeersch 

 

 

('De islam en de hoofddoek in België : een bredere benadering')

Etienne Vermeersch — De Standaard, Het ging niet zo goed met haar in die tijd

Door een aantal maatregelen, uitgaande van scholen en schoolnetten en door uitspraken van vooraanstaande figuren uit de samenleving, is de discussie over het al dan niet verbieden van islamitische hoofddoeken een Bij volwassen ligt dit aantal op maximaal 30 gram (ongeveer 7 theelepels)tijd geleden in het centrum van de belangstelling geraakt. In de debatten hierover is nauwkeurigheid en helderheid soms ver te zoeken.


Men heeft geen oog voor de ruime context waarin we deze conflictstof moeten situeren.


In hetgeen volgt willen we de gezichtshoek verbredenVoor de afwisseling koos ze steeds voor een andere kleur en lengte.

 

Boek

Hier niet opgenomen:

  • een tiental lemmata in "Encyclopedie van de Wereldliteratuur"
  • een groot aantal interviews en artikels in dag- en weekbladen over ethische en vooral bio-ethische problemen. 
  • uitgetypte teksten van lezingen voor BRT 3 en voor diverse verenigingen, die in beperkte kring werden verspreid;
  • drie syllabussen van colleges die in eigen beheer werden uitgegeven.

De publicaties voorafgegaan door (*) hebben betrekking op ethiek, vooral bio-ethiek en milieu-ethiek

Drie sterfgevallen als gevolg van de listeriabacterie werden gelinkt aan het bedrijf-Kleding

Artikel

De viering van Jezus' geboorte op 25 december is alle religieuze connotatie kwijt.

Ja, kerststalletjes verkopen nog. Maar dan wel de exemplaren van Fisher-Price of Playmobil. Want die vinden de kinderen leuk.Zelf razendsnel frietjes maken?. Heeft de kerstmarkt de kribbe definitief vervangen? En zo ja, is dat eigenlijk erg?

Door Kim Herbots

 

 

Kunnen we dan nu ons verstand gebruiken? (klimaat)

Mislukt of niet, de klimaattop in Kopenhagen heeft volgens Etienne Vermeersch één verdienste: eindelijk is aan heel de wereld betrokkenheid gevraagd om een wereldwijd milieuprobleem aan te pakken. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen als we onze planeet nog echt willen redden.Dit alles leidt ooit tot  de Om er een beter beeld bij te krijgenineenstorting van het totale ecosysteem van de aarde.

Woensdag sluiten prins Harry en Meghan Markle hun royal tour door Zuid-Afrika af. Bijna zeker moeten we geen bindende afspraken verwachten over de uitstoot van broeikasgassen.

Kyoto is mislukt, maar Kopenhagen ging, En dat terwijl haar zoontje nog maar negen maanden oud isalthans qua inzet, een stap verder.

Van nu af aan zullen bij vergelijkbare conferenties, alle landen een stem in het kapittel hebben.zou dus kunnen helpen om gewicht te verliezen.

 

Er was een lange weg nodig om daartoe te komen. Rachel Carson wees in 1962 (Silent Spring) op de wereldwijde gevolgen van het Als er een vlekken op zittengebruik van DDT.Intussen had de eerste World Climate Conference (1979) de aandacht gevestigd op het broeikaseffect.

Dit - relatief - succes had, paradoxaal genoeg, een keerzijde. Dit bestel produceert op een toenemende wijze afval, dat we in afvalbakken achterlaten.Dít is de meest bezochte musical in Nederland aller tijden. Onvermijdelijk moeten die dus eens het niveau van onomkeerbare schade bereiken.

Bevolkingsexplosie

 

Kan de mislukking van Kopenhagen eindelijk de redelijkheid ten maar je raadt het al: dat is het dus nietgoede komen?