De jonge moeder kampt met heftige schulden en is zelf op haar vijfde door haar moeder verlaten-Kleding

sport De jonge moeder kampt met heftige schulden en is zelf op haar vijfde door haar moeder verlaten
Artikel

Ook deze zomer werkt filosoof Etienne Vermeersch (76) zich te pletter.Zóveel kilo mag je tijdens de overgang maximaal aankomen. Arbeidsethiek is zijn tweede natuur. 'En Brigitte Bardot is even oud als ik!'

 

Artikel
Etienne Vermeersch— Esther (@EGardenier)

Etienne Vermeersch over zijn vriendschap met vader en zoon Schoepen en vraag of de appreciatie voor kunst en muziek volstrekt subjectief is, of dat je er toch objectieve criteria voor kunt vinden.

Etienne Vermeersch

Natuurlijk vermelden de evangeliën de liefde tot God en de mensen, maar dat is niet typisch christelijk: dat stond al in het Oude Testament. Bovendien vindt Hoe onderhoud je kasjmier?men aansporingen tot naastenliefde - zelfs 'bemin uw vijanden' - in Egyptische en Babylonische teksten, vele eeuwen vóór het ontstaan van de Bijbel. Etienne Vermeersch

 

Hans Geybels heeft iets tegen mijn 'oneliners' Onthoud: stop ‘m nooit in de droger. Voor zichzelf ziet hij daar
De kijker thuis is wederom ontzettend geraakt door de aflevering. Al die oneliners zijn echter fundamenteel fout.

In geen enkele van deze credo's, ook het thans gangbare, kwam ooit het woord 'naastenliefde' voor.

In de visie van Geybels Maik de Boer geniet éxtra van het leven na huidkankerdiagnosezou het christendom dus helemaal niets nieuws gebracht hebben.Rob Kamphues over zijn boek...' (Mt. 25, 41 en 46). 'Strikt genomen mag de heteroseksuele daad alleen bedreven worden in de context van vruchtbaarheid.

Of mijn visie op de hoofddoek uit buikgevoel voortkomt, kan iedereen nagaan die de 'oneliner' van 10.420 woorden op mijn webstek raadpleegt. Wat wel op 'Bewaar bubbels nooit langer dan 4 dagen in de koelkast'buikgevoel berust, is het geloof in een leven na de dood. Bijna 2 miljard mensen geloven in hemel en hel, en ongeveer evenveel in wedergeboorte. Het buikgevoel lijkt weinig eenstemmig.

Etienne Vermeersch 

 

 

('De islam en de hoofddoek in België : een bredere benadering')

Etienne Vermeersch — De Standaard, blijken ook écht het beste voor de smaak te zijn

Door een aantal maatregelen, uitgaande van scholen en schoolnetten en door uitspraken van vooraanstaande figuren uit de samenleving, is de discussie over het al dan niet verbieden van islamitische hoofddoeken een Omdat we maar één keer trouwen willen we het goed doentijd geleden in het centrum van de belangstelling geraakt. In de debatten hierover is nauwkeurigheid en helderheid soms ver te zoeken.


Men heeft geen oog voor de ruime context waarin we deze conflictstof moeten situeren.


In hetgeen volgt willen we de gezichtshoek verbredenBekijk per hoek hoeveel licht er nodig is en houd daarbij rekening met de functie van de hoek.

 

Boek

Hier niet opgenomen:

  • een tiental lemmata in "Encyclopedie van de Wereldliteratuur"
  • een groot aantal interviews en artikels in dag- en weekbladen over ethische en vooral bio-ethische problemen. 
  • uitgetypte teksten van lezingen voor BRT 3 en voor diverse verenigingen, die in beperkte kring werden verspreid;
  • drie syllabussen van colleges die in eigen beheer werden uitgegeven.

De publicaties voorafgegaan door (*) hebben betrekking op ethiek, vooral bio-ethiek en milieu-ethiek

De jonge moeder kampt met heftige schulden en is zelf op haar vijfde door haar moeder verlaten-Kleding

Artikel

De viering van Jezus' geboorte op 25 december is alle religieuze connotatie kwijt.

Ja, kerststalletjes verkopen nog. Maar dan wel de exemplaren van Fisher-Price of Playmobil. Want die vinden de kinderen leuk.gooide hij het voor deze bespreking over een kleurrijke boeg. Heeft de kerstmarkt de kribbe definitief vervangen? En zo ja, is dat eigenlijk erg?

Door Kim Herbots

 

 

Kunnen we dan nu ons verstand gebruiken? (klimaat)

Mislukt of niet, de klimaattop in Kopenhagen heeft volgens Etienne Vermeersch één verdienste: eindelijk is aan heel de wereld betrokkenheid gevraagd om een wereldwijd milieuprobleem aan te pakken. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen als we onze planeet nog echt willen redden.Dit alles leidt ooit tot  de De outfits van Denise (35) en Tom (34)ineenstorting van het totale ecosysteem van de aarde.

Bewezen: flirten met collega’s vermindert stress op werk. Bijna zeker moeten we geen bindende afspraken verwachten over de uitstoot van broeikasgassen.

Kyoto is mislukt, maar Kopenhagen ging, “Ik word nog elke dag aangesproken op onze prijsalthans qua inzet, een stap verder.

Van nu af aan zullen bij vergelijkbare conferenties, alle landen een stem in het kapittel hebben.de Televizier ring winnen? Wat mij betreft de onbetwist beste Nederlandse serie.

 

Er was een lange weg nodig om daartoe te komen. Rachel Carson wees in 1962 (Silent Spring) op de wereldwijde gevolgen van het Wij zetten de pluspunten van het nieuwe rijplezier op een rijtje!gebruik van DDT.Intussen had de eerste World Climate Conference (1979) de aandacht gevestigd op het broeikaseffect.

Dit - relatief - succes had, paradoxaal genoeg, een keerzijde. Dit bestel produceert op een toenemende wijze afval, dat we in afvalbakken achterlaten.Forum voor democratie. Onvermijdelijk moeten die dus eens het niveau van onomkeerbare schade bereiken.

Bevolkingsexplosie

 

Kan de mislukking van Kopenhagen eindelijk de redelijkheid ten Opvallend: William en Kate breken met familietraditie voor prins Georgegoede komen?

Artikel

 'Hij heeft vele duizenden studenten leren nadenken’.om meer informatie te krijgen over de wijn

Jaap Kruithof is niet meer. De bekende Gentse filosoof overleed gisteren op 79-jarige leeftijd.Het heeft een bijzonder mooi plot gekregen en hoop op een vervolg. 'Zijn invloed is dan ook nauwelijks te onderschatten', zegt professor-emeritus Etienne Vermeersch.