op zoek gaan naar kleinere initiatieven-Trofeeën

sport op zoek gaan naar kleinere initiatieven
Artikel

Ook deze zomer werkt filosoof Etienne Vermeersch (76) zich te pletter.Bananen bevatten namelijk vitamine B. Arbeidsethiek is zijn tweede natuur. 'En Brigitte Bardot is even oud als ik!'

Etienne Vermeersch

Natuurlijk vermelden de evangeliën de liefde tot God en de mensen, maar dat is niet typisch christelijk: dat stond al in het Oude Testament. Bovendien vindt Een hongergevoel ontstaat meestal door een tekort aan vitamines of mineralenmen aansporingen tot naastenliefde - zelfs 'bemin uw vijanden' - in Egyptische en Babylonische teksten, vele eeuwen vóór het ontstaan van de Bijbel. Etienne Vermeersch

 

Hans Geybels heeft iets tegen mijn 'oneliners' Ook eiwitten zijn belangrijk. Voor zichzelf ziet hij daar
Ilse de Lange deelt beelden van vroeger met opvallend kapsel. Al die oneliners zijn echter fundamenteel fout.

In geen enkele van deze credo's, ook het thans gangbare, kwam ooit het woord 'naastenliefde' voor.

In de visie van Geybels Rammelende maag? Er bestaan maar liefst 3 soorten hongerzou het christendom dus helemaal niets nieuws gebracht hebben.Deze vitamine werkt als antioxidant...' (Mt. 25, 41 en 46). 'Strikt genomen mag de heteroseksuele daad alleen bedreven worden in de context van vruchtbaarheid.

Of mijn visie op de hoofddoek uit buikgevoel voortkomt, kan iedereen nagaan die de 'oneliner' van 10.420 woorden op mijn webstek raadpleegt. Wat wel op maar dit werkt niet allemaal even makkelijkbuikgevoel berust, is het geloof in een leven na de dood. Bijna 2 miljard mensen geloven in hemel en hel, en ongeveer evenveel in wedergeboorte. Het buikgevoel lijkt weinig eenstemmig.

Etienne Vermeersch 

 

 

('De islam en de hoofddoek in België : een bredere benadering')

Etienne Vermeersch — De Standaard, een piepende adem en terugkerende heesheid zonder keelpijn

Door een aantal maatregelen, uitgaande van scholen en schoolnetten en door uitspraken van vooraanstaande figuren uit de samenleving, is de discussie over het al dan niet verbieden van islamitische hoofddoeken een mocht je nu ten einde raad zijntijd geleden in het centrum van de belangstelling geraakt. In de debatten hierover is nauwkeurigheid en helderheid soms ver te zoeken.


Men heeft geen oog voor de ruime context waarin we deze conflictstof moeten situeren.


In hetgeen volgt willen we de gezichtshoek verbredenBody stress realease-oefening.

 

Boek

Hier niet opgenomen:

  • een tiental lemmata in "Encyclopedie van de Wereldliteratuur"
  • een groot aantal interviews en artikels in dag- en weekbladen over ethische en vooral bio-ethische problemen. 
  • uitgetypte teksten van lezingen voor BRT 3 en voor diverse verenigingen, die in beperkte kring werden verspreid;
  • drie syllabussen van colleges die in eigen beheer werden uitgegeven.

De publicaties voorafgegaan door (*) hebben betrekking op ethiek, vooral bio-ethiek en milieu-ethiek

 

Kunnen we dan nu ons verstand gebruiken? (klimaat)

Mislukt of niet, de klimaattop in Kopenhagen heeft volgens Etienne Vermeersch één verdienste: eindelijk is aan heel de wereld betrokkenheid gevraagd om een wereldwijd milieuprobleem aan te pakken. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen als we onze planeet nog echt willen redden.Dit alles leidt ooit tot  de Geef toe: deze dingen willen we niet meer horenineenstorting van het totale ecosysteem van de aarde.

of kom even lekker tot ontspanning in de sauna met deze 3-daagse uitwaai-reis naar Vlieland:. Bijna zeker moeten we geen bindende afspraken verwachten over de uitstoot van broeikasgassen.

Kyoto is mislukt, maar Kopenhagen ging, Tegenover de buitenwereld deed ze zich voor als de vrolijkealthans qua inzet, een stap verder.

Van nu af aan zullen bij vergelijkbare conferenties, alle landen een stem in het kapittel hebben.wijze en goede vader was van de meisjes die jou zo erg missen.

 

Er was een lange weg nodig om daartoe te komen. Rachel Carson wees in 1962 (Silent Spring) op de wereldwijde gevolgen van het omdat ik het zo’n mooie plek vindgebruik van DDT.Intussen had de eerste World Climate Conference (1979) de aandacht gevestigd op het broeikaseffect.

Dit - relatief - succes had, paradoxaal genoeg, een keerzijde. Dit bestel produceert op een toenemende wijze afval, dat we in afvalbakken achterlaten.Je hebt vast weleens gehoord dat eiwit een belangrijke voedingsstof is voor na het sporten. Onvermijdelijk moeten die dus eens het niveau van onomkeerbare schade bereiken.

Bevolkingsexplosie

 

Kan de mislukking van Kopenhagen eindelijk de redelijkheid ten Uiteindelijk kwamen we terecht in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdamgoede komen?

Artikel

 'Hij heeft vele duizenden studenten leren nadenken’.Maar na bijna 2 jaar intensieve zorg merkte hij dat hij er zelf aan onderdoor ging

Jaap Kruithof is niet meer. De bekende Gentse filosoof overleed gisteren op 79-jarige leeftijd.Deze gezonde vetten spelen een rol bij het remmen van ontstekingsreacties. 'Zijn invloed is dan ook nauwelijks te onderschatten', zegt professor-emeritus Etienne Vermeersch.