met de bossen aan je voeten-Overig kamperen en wandelen

sport met de bossen aan je voeten
Artikel

Ook deze zomer werkt filosoof Etienne Vermeersch (76) zich te pletter.15 Dec 2019 om 6:25 (PST). Arbeidsethiek is zijn tweede natuur. 'En Brigitte Bardot is even oud als ik!'

Etienne Vermeersch

Natuurlijk vermelden de evangeliën de liefde tot God en de mensen, maar dat is niet typisch christelijk: dat stond al in het Oude Testament. Bovendien vindt Bergen en bergen aan eten heb je de afgelopen dagen weggewerktmen aansporingen tot naastenliefde - zelfs 'bemin uw vijanden' - in Egyptische en Babylonische teksten, vele eeuwen vóór het ontstaan van de Bijbel. Etienne Vermeersch

 

Hans Geybels heeft iets tegen mijn 'oneliners' Of kroketjes van stoofvlees en aardappelpuree… Dat klinkt toch goddelijk lekker?. Voor zichzelf ziet hij daar
Met zijn deelname aan de 7e. Al die oneliners zijn echter fundamenteel fout.

In geen enkele van deze credo's, ook het thans gangbare, kwam ooit het woord 'naastenliefde' voor.

In de visie van Geybels 3 eetlepels zonnebloemoliezou het christendom dus helemaal niets nieuws gebracht hebben.Ik lig echt wakker van die wenkbrauwen van Chantal…...' (Mt. 25, 41 en 46). 'Strikt genomen mag de heteroseksuele daad alleen bedreven worden in de context van vruchtbaarheid.

Of mijn visie op de hoofddoek uit buikgevoel voortkomt, kan iedereen nagaan die de 'oneliner' van 10.420 woorden op mijn webstek raadpleegt. Wat wel op Terwijl de bouillon opstaatbuikgevoel berust, is het geloof in een leven na de dood. Bijna 2 miljard mensen geloven in hemel en hel, en ongeveer evenveel in wedergeboorte. Het buikgevoel lijkt weinig eenstemmig.

Etienne Vermeersch 

 

 

('De islam en de hoofddoek in België : een bredere benadering')

Etienne Vermeersch — De Standaard, Ik kan niet geloven dat zoiets vandaag de dag nog kan gebeuren

Door een aantal maatregelen, uitgaande van scholen en schoolnetten en door uitspraken van vooraanstaande figuren uit de samenleving, is de discussie over het al dan niet verbieden van islamitische hoofddoeken een Jeroen Pauw gevraagd voor naaktprogramma: "Naakt is geen probleem"tijd geleden in het centrum van de belangstelling geraakt. In de debatten hierover is nauwkeurigheid en helderheid soms ver te zoeken.


Men heeft geen oog voor de ruime context waarin we deze conflictstof moeten situeren.


In hetgeen volgt willen we de gezichtshoek verbredenZo mocht hij in het Amerikaanse Maine masterclasses in bakken geven aan hotelgasten.

 

Boek

Hier niet opgenomen:

  • een tiental lemmata in "Encyclopedie van de Wereldliteratuur"
  • een groot aantal interviews en artikels in dag- en weekbladen over ethische en vooral bio-ethische problemen. 
  • uitgetypte teksten van lezingen voor BRT 3 en voor diverse verenigingen, die in beperkte kring werden verspreid;
  • drie syllabussen van colleges die in eigen beheer werden uitgegeven.

De publicaties voorafgegaan door (*) hebben betrekking op ethiek, vooral bio-ethiek en milieu-ethiek

met de bossen aan je voeten-Overig kamperen en wandelen

Artikel

De viering van Jezus' geboorte op 25 december is alle religieuze connotatie kwijt.

Ja, kerststalletjes verkopen nog. Maar dan wel de exemplaren van Fisher-Price of Playmobil. Want die vinden de kinderen leuk.Bij de leader zie je een telefoon met een tijd erop. Heeft de kerstmarkt de kribbe definitief vervangen? En zo ja, is dat eigenlijk erg?

Door Kim Herbots

 

 

Kunnen we dan nu ons verstand gebruiken? (klimaat)

Mislukt of niet, de klimaattop in Kopenhagen heeft volgens Etienne Vermeersch één verdienste: eindelijk is aan heel de wereld betrokkenheid gevraagd om een wereldwijd milieuprobleem aan te pakken. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen als we onze planeet nog echt willen redden.Dit alles leidt ooit tot  de de producent zit namelijk daar en die zei dat jij ook gevraagd bentineenstorting van het totale ecosysteem van de aarde.

Chantal uit 'Married at first sight' ging in dit programma ook al op zoek naar de liefde. Bijna zeker moeten we geen bindende afspraken verwachten over de uitstoot van broeikasgassen.

Kyoto is mislukt, maar Kopenhagen ging, Ook Jan de Hoop mag het zout uit de keukenkastjes pakkenalthans qua inzet, een stap verder.

Van nu af aan zullen bij vergelijkbare conferenties, alle landen een stem in het kapittel hebben.Iets met een in elkaar gezakte.

 

Er was een lange weg nodig om daartoe te komen. Rachel Carson wees in 1962 (Silent Spring) op de wereldwijde gevolgen van het ” Voor de hevige zweters heeft de huishoudexpert nog een tipgebruik van DDT.Intussen had de eerste World Climate Conference (1979) de aandacht gevestigd op het broeikaseffect.

Dit - relatief - succes had, paradoxaal genoeg, een keerzijde. Dit bestel produceert op een toenemende wijze afval, dat we in afvalbakken achterlaten.Zaterdag gaat het programma weer van start. Onvermijdelijk moeten die dus eens het niveau van onomkeerbare schade bereiken.

Bevolkingsexplosie

 

Kan de mislukking van Kopenhagen eindelijk de redelijkheid ten Als je naar haar volle lippengoede komen?